ΜΑΡΙΑ- ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΥΛΟΥ, επιμελήτρια

Η Μαρία-Ανδρονίκη Τραυλού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα «Φιλολογίας» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη «Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» του ίδιου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, με αφορμή το ενδιαφέρον της για τις γλώσσες ασχολήθηκε με τη μελέτη της Βιβλικής Εβραϊκής και Κλασικής Αρμενικής ως φοιτήτρια του Ιδρύματος Βιβλικών Σπουδών «Άρτος Ζωής», της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, της Ρωσικής, καθώς και με τη μελέτη της Παλαιογραφίας στο ΜΙΕΤ. Σήμερα, εργάζεται στην εκπαίδευση, εκπονεί τη διπλωματική της εργασία σχετικά με την κατάκτηση των φρασεολογισμών της ελληνικής από μαθητές της ελληνικής ως Γ2 και συνεχίζει με μεταπτυχιακές σπουδές στον Τουριστικό τομέα. Σε πολύ πρώιμο στάδιο ασχολείται με την επιμέλεια κειμένων.

Η εκτίμησή της για τις νέες προσπάθειες που έχουν σκοπό να επικοινωνήσουν μεταξύ διαφόρων ανθρώπων σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα εκ βάθους καρδίας, την οδήγησε στο να γίνει μέλος της ομάδας αυτής.

Shares 0

Leave a Reply